310 314 316 317 318 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

Przyporządkuj do podanych równań reakcji chemicznych odpowiednie określenia typów reakcji

Rozwiązanie: