310 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325

Wskaż zdania, które są prawdziwe. 

Rozwiązanie: