294 310

Zaprojektuj doświadczenie, w którym udowodnisz, że do zagęszczenia śmietany użyto mąki ziemniaczanej. 

Rozwiązanie: