18 38

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne węglowodorów i podanych nazwach. 

Rozwiązanie: