240

Napisz nazwy systematyczne amin o podanych wzorach. 

Rozwiązanie: