Napisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej między wodorotlenkiem sodu zawartym w środku do udrożniania rur i tripalmitynianem glicerolu, który znajduje się w zatkanej rurze.,

Rozwiązanie: