186 204

Napisz wzory półstrukturalne estrów o podanych nazwach. 

Rozwiązanie: