<
29

Wskaż wzory sumaryczne substancji, które nie są związkami organicznymi. 

Rozwiązanie: