186

Napisz wzory półstrukturalne kwasów karboksylowych o podanych nazwach. 

Rozwiązanie: