157

Napisz wzory półstrukturalne jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów o podanych nazwach. 

Rozwiązanie: