139 157

Napisz wzory półstrukturalne aldehydów o podanych nazwach systematycznych. 

Rozwiązanie: