130 149

Wskaż wzory fenoli. Napisz ich nazwy systematyczne i zwyczajowe. 

Rozwiązanie: