122 139

Napisz wzory półstrukturalne alkoholi polihydroksylowych o podanych nazwach 

Rozwiązanie: