130

Napisz nazwy systematyczne i określ rzędowość alkoholi monohydroksylowych o podanych wzorach półstrukturalnych. 

Rozwiązanie: