49 52 55 64

Wskaż nazwy substancji, które dobrze przewodzą prąd elektryczny. 

Rozwiązanie: