49 52 60 64

Wskaż nazwy substancji, których cząsteczki mogą się łączyć wiązaniem wodorowym. 

Rozwiązanie: