41 52 55 60

Wyjaśnij, dlaczego helowce w warunkach normalnych nie występują w postaci cząsteczek dwuatomowych. 

Rozwiązanie: