12 31

Podaj nazwy i symbole cząstek elementarnych wchodzących w skład:

a) jądra atomowego

b) powłok elektronowych. 

Rozwiązanie: