<
20

Odczytaj właściwości substancji z piktogramów umieszczonych na naczyniach laboratoryjnych. 

Rozwiązanie: