83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Rozdzielanie mieszaniny niejednorodnej na składniki

Rozwiązanie: