65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Stężony roztwór kwasu siarkowego(VI) jest silnym utleniaczem. W reakcji z miedzią utlenia ją z O stopnia utlenienia na li stopień utlenienia. Jednocześnie atom siarki w cząsteczce kwasu siarkowego(VI) zmniejsza swój stopień utleniania z VI na IV - powstaje tlenek siarki(IV). Miedź roztwarza się w stężonym roztworze kwasu siarkowego(VI) z wytworzeniem siarczanu(VI) miedzi(II). W reakcji chemicznej powstaje również woda. Napisz równanie opisanej reakcji utlenienia miedzi za pomoc, stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI). Ustal współczynniki  stechiometryczne tego równania metodą bilansu elektronowego.

Rozwiązanie: