58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Oblicz, ile gramów wodorotlenku sodu można otrzymać w reakcji 2,3 g sodu z wodą.

Rozwiązanie: