53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Do roztworu, w którym rozpuszczono 4 g wodorotlenku sodu, dodano roztwór kwasu siarkowego(VI). Otrzymany po wymieszaniu roztwór miał odczyn obojętny - zaszła reakcja zobojętniania. Oblicz, ile gramów kwasu siarkowego(VI) znajdowało się w dodanym roztworze kwasu.

Rozwiązanie:
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Pokaż więcej...