50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Ustal wzór rzeczywisty związku chemicznego zbudowanego z węgla i siarki połączonych ze sobą w stosunku masowym 3 : 16. Masa molowa tego związku chemicznego wynosi

Rozwiązanie: