47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Reakcja katalitycznego utleniania amoniaku zachodzi zgodnie z równaniem:

Rozwiązanie:
    Oblicz objętość powietrza potrzebnego do utlenienia 5 m3 amoniaku, przy...
Pokaż więcej...