31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Przyporządkuj wzór sumaryczny kwasu (A−E) do jego nazwy (I−V).

Rozwiązanie: