25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Badanie charakteru chemicznego tlenku siarki(IV) Wykonaj doświadczenie zgodnie z instrukcją. Napisz obserwacje i sformułuj wniosek.

Rozwiązanie:
Obserwacje: W probówce 1. roztwór zmienił barwę z pomarańczowej na...
Pokaż więcej...