20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Zaznacz liczbę elektronów atomu fosforu.

Rozwiązanie: