13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań, a następnie wpisz litery (A−D) przy strzałkach na układzie.

Rozwiązanie: