13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Powłokowa konfiguracja elektronowa atomu fosforu to . Zapisz podpowłokową konfigurację elektronową atomu fosforu.

Rozwiązanie: