118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135

Badanie efektu energetycznego procesów fizycznych

Rozwiązanie: