99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Do 400 cm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0.1 mol/dm3 dodano 0.4 g wodorotlenku sodu i mieszano roztwór do czasu rozpuszczenia substancji. Oblicz stężenie molowe uzyskanego roztworu.

Rozwiązanie:
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Pokaż więcej...