93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Rozpuszczalność AgNO3 w temperaturze 50oC wynosi 375 g/100 g wody, a gęstość nasyconego roztworu wynosi d = 1,65 g/cm3. Oblicza stężenie molowe roztworu nasyconego. Wynik podaj z dokładnością do jedności.

Rozwiązanie:
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Pokaż więcej...