1. Napisz nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach półstrukturalnych. [...]

Rozwiązanie: