368 371

10. Zaznacz, które z poniźszych reakcji nie sa wspólne dla peptydu Ala-Ser-Gly i dla mieszaniny produktów jego hydrolizy. Uzasadnij swój wybór, odwolując się do budowy tych związków. 1. Reakcja biuretowa. 2. Reakcja estryfikacji. 3. Reakcja hydrolizy. 4. Reakcja spalania. [...]

Rozwiązanie:
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Pokaż więcej...
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści: 10. Zaznacz, które z poniźszych reakcji nie sa wspólne dla peptydu Ala-Ser-Gly i dla mieszaniny produktów jego hydrolizy. Uzasadnij swój wybór, odwolując się do budowy tych związków. 1. Reakcja biuretowa. 2. Reakcja estryfikacji. 3. Reakcja hydrolizy. 4. Reakcja spalania. [...] jest zadaniem numer 47132 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule To jest chemia 2. Zakres rozszerzony, która została wydana w roku 2020.