40 41 42 43 44 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 60 61

Skreśl błędne informacje w podanych zdaniach. A. Aldehydy są bardziej / mniej lotne niż alkohole o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, ponieważ cząsteczki aldehydów ulegają / nie ulegają asocjacji. B. W cząsteczkach aldehydów występuje I nie występuje polarne wiązanie 0-H, dlatego między cząsteczkami aldehydów powstają / nie powstają wiązania wodorowe. C. Między cząsteczkami aldehydów a cząsteczkami wody tworzą się / nie tworzą się wiązania wodorowe, więc aldehydy dobrze / słabo rozpuszczają się w wodzie. [...]

Rozwiązanie:
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Pokaż więcej...
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści: Skreśl błędne informacje w podanych zdaniach. A. Aldehydy są bardziej / mniej lotne niż alkohole o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, ponieważ cząsteczki aldehydów ulegają / nie ulegają asocjacji. B. W cząsteczkach aldehydów występuje I nie występuje polarne wiązanie 0-H, dlatego między cząsteczkami aldehydów powstają / nie powstają wiązania wodorowe. C. Między cząsteczkami aldehydów a cząsteczkami wody tworzą się / nie tworzą się wiązania wodorowe, więc aldehydy dobrze / słabo rozpuszczają się w wodzie. [...] jest zadaniem numer 46917 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule To jest chemia 2. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy, która została wydana w roku 2021.