29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 47 48 49 50 51

a) Ustal rzędowość alkoholi monohydroksylowych o podanych wzorach. Napisz 1°, 2° lub 3° przy atomie węgla połączonym z grupą hydroksylową. b) Przyjrzyj się wzorom półstrukturalnym przedstawionym w podpunkcie a), następnie dokończ podane zdania. [...]

Rozwiązanie:
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Pokaż więcej...