19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

1 Badanie reaktywności benzenu - reakcja z wodą bromową i wodnym roztworem KMnO4Instrukcja:• Przyg [...]

Rozwiązanie: