15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 1. Wzór ogólny szeregu homologicznego benzenu ma postać . Napisz wzór sumaryczny homologu benzenu dl [...]

Rozwiązanie: