Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Przeczytaj zdania i oceń, czy są prawdziwe. Zdania błędne zapisz tak, żeby były zgodne z rzeczywistością: Zwierzęta to jedyne organizmy cudzożywne.

Biologia 6 Zadanie Zadanie 1. Podpunkt a) strona 4

Rozwiązanie:

Biologia 6 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

MAC

Autorzy

Karolina Archacka, Magdalena Kosacka, Ilona Żeber – Dzikowska

ISBN

978-83-810-8600-4

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń