11
Zadania i ich rozwiązania:


Wymień produkty trawienia i powiedz, gdzie odbywa się ich wchłanianie.

Rozwiązanie:
Produkty trawienia są różnymi substancjami, które powstają w procesie rozkładu
Pokaż więcej...

Biologia 7 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

MAC

Autorzy

Grażyna Skirmuntt, Ilona Żeber-Dzikowska, Karolina Archacka, Magdalena Markowska, Zbigniew Tarkowski

ISBN

978-83-822-7376-2