63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Schemat przedstawia elementy wchodzące w skład układu oddechowego.

Rozwiązanie: