114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 127 128

Które zdanie dotyczące używek jest fałszywe? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Rozwiązanie: