112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących zdrowia. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: