105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: