102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Rysunek przedstawia różne etapy rozwoju człowieka.

Rozwiązanie: