314 317
>

Opisz po dwa przykłady działań profilaktycznych, które powinny być podejmowane aby zapobiec rozwojowi raka jądra i raka szyjki macicy. 

Rozwiązanie: