234 239 248

Wymień przyczyny chorób cywilizacyjnych. 

Rozwiązanie: