195 198 207 210 213

Uporządkuj elementy związane z narządem smaku, zaczynając od najmniejszego. Zapisz odpowiedź w zeszycie. 

Rozwiązanie: