195 198 207 210 213

Wskaż element, który zawiera komórki wytwarzające impulsy nerwowe pod wpływem fali dźwiękowej. 

Rozwiązanie: